loader

Sonička a OZ Kone luďom

Kone ľuďom je farmička, ktorá zachraňuje kone a psy. Evka, majiteľka tejto farmy sa stará o kone, poníky a psy, ktoré už majiteľom doslúžili po ich športovej kariére a boli by utratené. Stará sa o zvieratá, ktorých zdravotný stav už nevyhovoval ich pôvodným majiteľom. Mnohé jej zvieratá boli týrané a ona lieči ich telo a dušu, iné zachránila pred smrťou. 

https://www.koneludom.sk